Runetegnet for Imhotep
hvorfor
The Imhotep Labyrinth logo

Et visionært brætspil

Deutsche Sprache English language Dansk sprog
hvad
hvem
fakta
Tina, Christian, Ask og Isabelle spiller "The Imhotep Labyrinth" hos Dansk Blindesamfund i København.

Hvorfor er spillet udviklet?

 

Næsten alle brætspil er udviklet til personer med normalt syn. Spil til blinde og stærkt svagsynede er oftest spil, der oprindeligt er udviklet til seende, og derefter ændret, så de også kan spilles af blinde og stærkt svagsynede.

 

Med The Imhotep Labyrinth har vi et spil, der oprindeligt er udviklet til blinde og stærkt svagsynede, og samtidig kan spilles af seende og alle andre. Her er vi ikke gået en omvej via et spil til seende, men direkte mod målet, at udvikle et spil til blinde og stærkt svagsynede.

 

Resultatet er blevet et spil udover det sædvanlige, som World Blind Union (WBU) vurderer som godt. Endvidere finder de, at spillet støtter deres arbejde med at integrere blinde ind i en normalt seende verden.

 

Samtidig håber de, at den naturlige interaktion, der opstår under spillet, kan være med til at nedbryde evt. barrierer mellem de blinde og seende. Det er håbet, at dette kan være med til at sætte fokus på den hverdag de blinde og stærkt svagsynede står overfor dagligt p.g.a. deres manglende syn.

 

Video interview med Arnt Holte, Præsident for World Blind Union