Runetegnet for Imhotep
hvorfor
The Imhotep Labyrinth logo

Et visionært brætspil

Deutsche Sprache English language Dansk sprog
hvad
hvem
fakta

Denne video indeholder en kort introduktion af spillet, derefter udtalelser fra Arnt Holte, præsident for Verdens
Blindeunion (WBU) og Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund. Til sidst kommer en kort beskrivelse af spillets materialer. Du kan også fået filmens danske manuskript læst op her.

Brætspillet ”The Imhotep Labyrinth” er fra begyndelsen udviklet til blinde
med det formål, at det kan spilles af såvel blinde som seende.
For den sags skyld kan det spilles af alle.